hren

Splitsko-dalmatinska županija poziva udruge čije su aktivnosti usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice, a kojima je financijska pomoć potrebna u realizaciji projekata izpodručja djelovanja: branitelja i stradalnika Domovinskog rata, demokratske i političke kulture, duhovnosti, gospodarstva, hobističkih djelatnosti, kulture i umjetnosti, ljudskih prava, međunarodne suradnje, obrazovanja, znanosti i istraživanja, održivog razvoja, socijalnih djelatnosti,  tehničke kulture, zaštite zdravlja, zaštite okoliša i prirode, zaštite i spašavanja te ostalih područja djelovanja da se prijave na ovaj Natječaj.

Prihvatljive aktivnosti unutar projekta su koncerti, izložbe, smotre, manifestacije, radionice, tribine, skupovi, simpoziji, akcije čišćenja okoliša, humanitarne priredbe, tradicijske priredbe, kazališne predstave, sajmovi, obilježavanje obljetnica, tiskanje knjige, izrada spomen obilježja i sl.
Korisnicima može biti odobrena financijska potpora za isti program/projekt samo od strane jednog upravnog odjela Županije.

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju udruge koje ispunjavaju uvjete prihvatljivih prijavitelja sukladno odredbama koje se nalaze u Uputama za prijavitelje (Provjera ispunjavanja formalnih uvjeta Natječaja) i odredbama ostale dokumentacije za provedbu Natječaja.

Kriteriji za odabir te kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na Natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje na Natječaj za financiranje projekata udruga od općeg značaja za Splitsko-dalmatinsku županiju za 2020.g..

Za financiranje projekata u okviru ovog Natječaja raspoloživ je iznos od 700.000,00 kuna. Najmanji iznos traženih sredstava za financiranje projekta je 2.000,00 kuna, a najveći 30.000,00 kuna.

Prijave se mogu dostaviti na dva načina:

-poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA INFORMATIKU I ZAJEDNIČKE POSLOVE
(Prijava za financiranje projekata udruga od općeg značaja za Splitsko-dalmatinsku županiju)
Domovinskog rata 2,  21 000  Split, ili

-osobnom dostavom preko pisarnice Splitsko-dalmatinske županije na adresi Domovinskog rata 2, 21 000  Split

Natječaj je otvoren kontinuirano do isteka sredstava, a najkasnije do 01. listopada 2020. godine.
Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij