hren

Novi izračun cijene odvoza miješanog komunalnog otpada iz domaćinstava, zadnjih dana, po primitku novih računa, kod dijela građana izazvao je nezadovoljstvo, dok je dio zadovoljan novim obračunima. Naime, iznos na mjesečnom računa sada se formira prema broju pražnjenja spremnika tijekom mjesec dana, ali postoje određene situacije koje otvaraju dodatna pitanja prema nadležnima.

Jedno od pitanja odnosi se na račune za kućanstava koja odlažu komunalni otpad u zajedničke  zelene spremnike  s ključem, a kojima su od prošlog mjeseca porasli računi i to iz razloga jer nisu u mogućnosti smanjiti broj odvožnji smeća prema vlastitim potrebama, već prema pražnjenju tih zajedničkih kontejnera.

Objašnjenje o tome zatražili smo od direktora tvrtke Zeleno i modro Alena Lučića, koji  u svom odgovoru naglašava da se takvim kućanstvima cijena obračunava prema udijelu u zajedničkom spremniku, odnosno na drugačiji način nego za pojedinačne spremnike, ali i da postoje mogućnosti manjeg broja pražnjenja  što bi moglo smanjiti cijenu.

- Za korisnike koji odlažu otpad u zajedničkim kontejnerima varijabilni dio se računa prema udjelu u spremniku. Udio se računa na način da se ukupni volumen spremnika (1100 litara) podijeli sa ukupnim brojem članova svih kućanstava koji odlažu otpad u taj spremnik. Tako se dobije udio u litrama po jednom članu. Onda se taj udio po članu pomnoži sa brojem članova pojedinog domaćinstva i dobije se udio u spremniku u litrama.
Zadužene litre u zajedničkom spremniku su uglavnom manje nego što su u individualnom spremniku i kreću se od 10 do 30 litara, a rijetko i vrlo iznimno do 50 litara po članu.
Što je veći iznos litara po članu to je manje članova kućanstva na tom spremniku te je potrebno rjeđe pražnjenje spremnika.

Označiti spremnik ako ne želite njegovo pražnjenje

Ako korisnici ne žele da se spremnik isprazni to nam trebaju na neki način dati do znanja.
Korisnici koji žive u zgradama bi trebali na neki način označiti spremnik kad je za pražnjenje, a kad nije. Obično to ide preko predstavnika stanara. S nekim zgradama već imamo dogovor da se označi spremnik kad je za pražnjenje, na nekima piše poruka „samo ponedjeljkom“ i slično.

Za zajedničke spremnike koji su predviđeni za korisnike koji žive uz obalu udjeli se kreću od 10 do 15 litara po članu domaćinstva. Takvi spremnici se prazne svaki  treći dan. Iznimno svaki drugi dan ukoliko se baš  uoči velika količina otpada.
Prije pražnjenja spremnika uz obalu, naši djelatnici provjere količinu otpada i ukoliko je popunjenost manja od polovice spremnika odgađaju pražnjenje za sljedeći dan kako korisnicima ne bi zaračunavali veći broj pražnjenja nego što je stvarno potreba – objasnio nam je obračun Lučić posebno istaknuvši  da trajno i jedino pravedno rješenje vide u polupodzemnim spremnicima sa ugrađenim otpadomjerom koji će točno evidentirati količinu odbačenog otpada svakog korisnika, a postavljanje takvih spremnika je predviđeno do proljeća i zamijeniti će zajedničke spremnike uz obalu.

Napomenimo i to, za mnoge koji su pitali o promjeni  jedinice varijabilnog dijela cijene, da je cijena novoformirana kako bi građani čiji se spremnici prazne do četiri puta mjesečno imali račune niže nego do sada, građanima čiji se spremnici prazne pet ili šest puta mjesečno iznosi na računima su približno isti kao i do sada, a onima koji i dalje kante na pražnjenje iznose maksimalni broj puta, računi su viši nego u mjesecima ranije. Na taj način nastoji se građane potaknuti na odvajanje otpada, posebno papira i plastike, koje tvrtka Zeleno i modro iz kućanstava odvozi po dva puta mjesečno.


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij