Rezultati...

 Pratite lokalne izbore u Kaštelima na FORUMU...
 Na Kaštelanskom forumu "LOKALNI IZBORI" otvorene su teme za svaku pojedinu gradsku listu. Pozivamo Vas da svojim mišljenjem, pitanjem, kritikom pomognete odabiru najboljih gradskih otaca za sljedeće četiri godine.
 Odaberite svoje favorite na ANKETI (desno)

Opširnije...

Komentirajte ovu gradsku listu na FORUMU...6. NEZAVISNA GRADSKA LISTA
Nositelj liste: IVAN KOVAČ, Hrvat, Dr. A. Alfirevića 22, K. Sućurac, 14257414 - Kaštela

Opširnije...

Komentirajte ovu gradsku listu na FORUMU...1. HRVATSKA DEMOKRATSKA REPUBLIKANSKA STRANKA (HDRS)
HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA (HČSP)
HRVATSKI DEMOKRŠĆANI (HD)
HRVATSKI ISTINSKI PREPOROD (HIP)
HRVATSKA KRŠĆANSKA DEMOKRATSKA UNIJA (HKDU)
Nositelj liste: Davor Blinja, dr. vet. med., Hrvat, Put blata 14 a, K. Stari, 14816141 - Kaštela

Opširnije...

Komentirajte ovu gradsku listu na FORUMU...4.  HRVATSKA STRANKA PRAVA (HSP)
Nositelj liste: STJEPAN MAGLICA, Hrvat, Obala k. Tomislava 1, K. Kambelovac, 12707933-Kaštela

Opširnije...

Komentirajte ovu gradsku listu na FORUMU...5. HRVATSKI BLOK - POKRET ZA MODERNU HRVATSKU (HRVATSKI BLOK)
Nositelj liste: NEVENKO VUKOJEVIĆ, Hrvat, Put kave bb, K.Sućurac, 12743604 -Kaštela

Opširnije...

Komentirajte ovu gradsku listu na FORUMU...8. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP)
HRVATSKA NARODNA STRANKA (HNS)
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (HSS)
LIBERALNA STRANKA (LS)
STRANKA UMIROVLJENIKA (SU)
Nositelj liste: BRANKO ŠALOV, Hrvat, Put groblja bb, K. Gomilica, 1003501541 - Kaštela

Opširnije...

Komentirajte ovu gradsku listu na FORUMU... 3. HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA (HSLS)
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU)
DEMOKRATSKI SAVEZ ZELENIH (ZELENI)
Nositelj liste: IVAN ŠUNJERGA. Hrvat, Fuležina 12, Kaštel Stari, 15313764, Kaštela

Opširnije...

Komentirajte ovu gradsku listu na FORUMU...2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)
Nositelj liste: ANTE SANADER, dipl. ing., Hrvat, E. Kvaternika 32, K. Gomilica 101181366-Kaštela

Opširnije...

Komentirajte ovu gradsku listu na FORUMU...7. NEZAVISNA GRADSKA LISTA
Nositelj liste: DARKO VARNICA, Hrvat, Cesta dr. F. Tuđmana bb, K. Kambelovac, 14296480 - Kaštela

Opširnije...