Radun

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
ILIJA JURIĆ - nositelj liste

2. HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
HRVATSKI BLOK - HB
MARIO PEPUR- nositelj liste

3. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
STIPE STIPIĆ - nositelj lista

 

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

Nositelj liste: Ilija Jurić, Hrvat, Zagorski put bb, K.Stari, o.i. 14402208-
Kaštela

Kandidati:

1. ILIJA JURIĆ, Hrvat, Zagorski put bb, K.Stari, o.i. 14402208-Kaštela
2. PETAR LJUBIĆ, Hrvat, Radun 28,K.Stari, o.i. 102044484 -Kaštela
3. FILIP SERAJLIĆ, Hrvat, Tolanac 34, K.Stari, o.i.101944803- Kaštela
4. SANDRA MILIĆ, Hrvatica, Tolanac 17, K.Stari, o.i.14336952 - Kaštela
5. MATE ČOVIĆ, Hrvat, Vele njive 0, K.Stari, o.i.15847156- Kaštela
6. ANÐELKO ZELEMBABA, Hrvat, Radun 33,K.Stari, o.i.14816178 - Kaštela
7. MARIO ŠKOPLJANAC, Hrvat, Radun bb,,K.Stari, o.i.100675286 - Kaštela

 

2. HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
HRVATSKI BLOK - HB

Nositelj liste: Mario Pepur, Hrvat, Radun bb, K.Stari, o.i.101427560 - Kaštela

Kandidati:

1. MARIO PEPUR, Hrvat, Radun bb,K.Stari, o.i.101427560 - Kaštela
2. IVAN GELO, Hrvat, Zagorski put 151, K.Stari, o.i.100675746 - Kaštela
3. JAKOV ZOKIĆ, Hrvat, Radun 30, K.Stari, o.i.101829105 - Kaštela
4. IVAN STIPICA, Hrvat, Zagorski put 86, K.Stari, o.i. 101905134- Kaštela
5. IVONA ČULJAK, Hrvatica, Tolanac bb, K.Stari, o.i. 100621873 - Kaštela
6. ANTE STIPICA, Hrvat, Zagorski put 86, K.Stari, o.i. 15749667- Kaštela
7. ANTE PEROVIĆ, Hrvat, Radun bb,K.Stari, o.i. 13888477 - Kaštel

 

3. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP

Nositelj liste: Stipe Stipić, Hrvat, Zagorski put bb, K.Stari, o.i. 101592304 - Kaštela

Kandidati:

1. STIPE STIPIĆ, Hrvat, Zagorski put bb, K.Stari, o.i.101592304 - Kaštela
2. IVAN GRBEŠA, Hrvat, Radun bb, K.Stari, o.i.102060997 - Kaštela
3. IVICA MILIĆ, Hrvat, Tolanac 7, K.Stari, o.i.100909799- Kaštela
4. JURICA MILIĆ, Hrvat, Vele njive bb, K.Stari, o.i.10679476 - Kaštela
5. IVAN MELVAN, Hrvat, Radun 24, K.Stari, o.i.1001285002 - Kaštela
6. ANTE DUJILOVIĆ, Hrvat, Zagorski put bb,K.Stari, o.i.101247446- Kaštela
7. ANTE ŠARIĆ, Hrvat, Radun bb, K.Stari,o.i.14078374- Kaštela


 

Copyright © 2022. Portal grada Kaštela. Sva prava zadržana.
Kastela.org koristi kolačiće radi poboljšanja korisničkog iskustva, saznaj više...

hrcsenfrdehuitnoplsksl