Kaštel Stari

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
DORIS ČIČEK- nositelj liste

2. HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA -HSLS
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
HRVATSKI BLOK - HB
IVAN ŠUNJERGA- nositelj liste

3. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
DAVOR BLINJA – nositelj liste

4. HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
BLAŽ BRALIĆ- nositelj liste
.
5. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA- LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
NIKŠA JAMAN- nositelj liste

 

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

Nositelj liste: Doris Čiček, Hrvat, Obala k.Tomislava 19 A, K.Stari, o.i.
100082236 – Kaštela

Kandidati:

1. DORIS ČIČEK, Hrvat, Obala k.Tomislava 19A, K.Stari, o.i.-100082236-Kaštela
2. NADA MARŠIĆ, Hrvatica, Fuležina 5, K.Stari, o.i-15605369- Kaštela
3. IVAN UDOVIČIĆ, Hrvat, Cesta dr.F.Tuđmana 57A, K.Stari, o.i.-100181026- Kaštela
4. JOSIP GRGUREVIĆ, Hrvat, Obala k.Tomislava 35, K.Stari, o.i-15057583- Kaštela
5. FILIP BALIĆ, Hrvat, Cesta dr.F.Tuđmana bb, K.Stari, o.i -101324745- Kaštela
6. MARIO MATAS, Hrvat, Put blata 8, K.Stari, o.i-1023671105- Kaštela
7. RENATO ÐIKIĆ, Hrvat, Zagorski put 41, K.Stari, o.i-15155332- Kaštela


2. HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA -HSLS
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
HRVATSKI BLOK – HB

Nositelj liste : Ivan Šunjerga, Hrvat, Fuležina 12, K.Stari, o.i.15313764 – Kaštela

Kandidati:

1. IVAN ŠUNJERGA, Hrvat, Fuležina 12, K.Stari, o.i.15313764- Kaštela
2. SREĆKO PERAN, Hrvat, Fuležina 13, K.Stari, o.i.101954184- Kaštela
3. TEO JURAŠIN, Hrvat, Obala k.Tomislava 23, K.Stari, o.i.100926860- Kaštela
4. ANTE ZEC, Hrvat, Zagorski put 115, K.Stari, o.i.101293287- Kaštela
5. SLAVKO ČAVKA, Hrvat, Put blata 64, K.Stari, o.i.15247304- Kaštela
6. ANTE JURIĆ, Hrvat, K.Ćipika 2, K.Stari, o.i.100619876 – Kaštela
7. BRANKO RADAČIĆ, Hrvat, Put blata 56, K.Stari, o.i.15483231- Kaštela

 

3. HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP

Nositelj liste : Davor Blinja, Hrvat, Put blata 14 a, K.Stari, o.i.14816141 - Kaštela

Kandidati:

1. DAVOR BLINJA, Hrvat, Put blata 14 a, K.Stari, o.i.-14816141- Kaštela
2. ŽELJKO JAKELJIĆ, Hrvat, Javorska bb, K.Stari, o.i-100281712- Kaštela
3. MATE LABROVIĆ, Hrvat, Zagorski put bb, K.Stari, o.i.-15749740-Kaštela
4. TIHOMIR ČOTA, Hrvat, Javorska 69, K.Stari, o.i-13407052- Kaštela
5. NEDILJKO LUČIĆ, Hrvat, I.Pavla II bb, K.Stari,o.i- 101147386- Kaštela
6. BRANKO MAGLICA, Hrvat, Put blata bb, K.Stari,o.i-100028826- Kaštela
7. JELA MAGLICA, Hrvatica, Put blata bb, K.Stari, o.i-100028888- Kaštela

 

4. HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
Nositelj liste : Blaž Bralić, Bojišće 4, K.Stari, o.i. 100294574 -Kaštela

Kandidati:

1. BLAŽ BRALIĆ, Hrvat, Bojišće 4, K.Stari, o.i-100294574 – Kaštela
2. MERI BENUTIĆ, Hrvatica, Cesta dr. F.Tuđmana 70, K.Stari, o.i-100414440 –Kaštela
3. ANTE MILIĆ, Hrvat, Obala K.Tomislava bb, K.Stari, o.i-101133359 - Kaštela
4. MARINKA PARČINA, Hrvatica, Ivana Danila 7,K.Stari, o.i-100998769 – Kaštela
5. ANTE UKIĆ, Hrvat, Put banovine bb, K.Stari, o.i-100797805-Kaštela
6. MARKO RADIĆ, Hrvat, Put banovine bb, K.Stari,o.i- 15432697-Kaštela
7. MILICA PERIŠIĆ, Hrvatica, Zagorski put 97,K.Stari, o.i- 15749473 - Kaštela

 

5. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA- LIBERALNI DEMOKRATI -
HNS
Nositelj liste : Nikša Jaman, Hrvat, Bojišće 14, K.Stari, o.i. 101014248 –
Kaštela

Kandidati:

1. NIKŠA JAMAN, Hrvat, Bojišće 14, K.Stari, o.i-101014248- Kaštela
2. IVAN ČAVKA, Hrvat, Put blata 64, K.Stari, o.iO-15545654- Kaštela
3. MARIN TERZIJA, Hrvat, I.Danila 12, K.Stari,o.i-100140045- Kaštela
4. JOŠKO ROGULJIĆ, Hrvat, A.Starčevića 2, K.Stari, o.i-100442215- Kaštela
5. VATROSLAV SVALINA, Hrvat, Obala kralja Tomislava 2, K.Stari, o.i. 102242029- Kaštela
6. ANITA VRVILO, Hrvatica, Cesta dr. F.Tuđmana 90, K.Stari, o.i-101040614- Kaštela
7. VICENCO STIPOLJEV, Hrvat, Bojišće 8, K.Stari, o.i-101297784- Kaštela


KOMENTARI:
(Da bi ste mogli komentirati morate biti prijavljeni na Facebook.)

Copyright © 2022. Portal grada Kaštela. Sva prava zadržana.
Kastela.org koristi kolačiće radi poboljšanja korisničkog iskustva, saznaj više...

hrcsenfrdehuitnoplsksl