Kaštel Gomilica

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA -HDZ
ANTE MRAVAK- nositelj liste

2.HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
HRVATSKI BLOK - HB
DARKO ČAVKA- nositelj liste

3. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
ILIJA DOLIĆ – nositelj liste

4. NEZAVISNA MJESNA LISTA
-LISTA ZA GOMILICU
JASMIN NOVAKOVIĆ- nositelj liste

5. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBERALNI DEMOKRATI -HNS
KETI LUČIN – nositelj liste

 

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
Nositelj liste: Ante Mravak, Hrvat, Krešimirova 1/A, K.Gomilica,
o.i.15289604 – Kaštela

Kandidati:

1. ANTE MRAVAK, Hrvat, Krešimirova 1/A, K. Gomilica, o.i.-15289604- Kaštela
2. BRANKO TOPIĆ, Hrvat, Kaštilac 14, K.Gomilica, o.i.-101187005 – Kaštela
3. ČEDOMIL MIHALJEVIĆ, Hrvat, Put kupališta 26, K.Gomilica,o.i.-102242752 – Kaštela
4. DENIS IVANOVIĆ, Hrvat, Fra F.Careva bb, K.Gomilica, o.i.-102355411- Kaštela
5. SREĆKO RADAN, Hrvat, Obala k.Tomislava 1, K.Gomilica, o.i.-102411250 – Kaštela
6. KREŠIMIR GRANIĆ, Hrvat, Hrvatskih knezova 33, K.Gomilica, o.i.-15749441 – Kaštela
7. BRANKO ELEK, Hrvat, Mosorska 14, K.Gomilica, o.i.-100337209 – Kaštela

 

2. HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
HRVATSKI BLOK – HB
Nositelj liste: Darko Čavka,Hrvat, Cesta dr.F.Tuđmana bb, K.Gomilica,
o.i.100434880-Kaštela

Kandidati:

1. DARKO ČAVKA, Hrvat, Cesta dr. F.Tuđmana bb, K.Gomilica,o.i.-
100434880-Kaštela
2. MIHAJLO LERINC, Hrvat, S.Radića 2, K.Gomilica, o.i.-100886709- Kaštela
3. DUŠAN ROKOV, Hrvat, Cesta dr.F.Tuđmana 18, K.Gomilica, o.i.-101810535 -Kaštela
4. ŽELJKO VIŠIĆ, Hrvat, Cesta dr.F.Tuđmana 32, K.Gomilica, o.i.- 14899692- Kaštela
5. JOSIP TOPIĆ, Hrvat, Krešimirova bb, K.Gomilica, o.i.-100018394-Kaštela
6. DRAGO MATIĆ, Hrvat, Vukovarska 19, K.Gomilica,o.i.-100660697- Kaštela
7. DRAGO FANTIĆ, Hrvat, Ulica Hrvatskih knezova 42, K.Gomilica, o.i.-101688662- Kaštela

 

3.HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP

Nositelj liste : Ilija Dolić, Hrvat,Krešimirova bb,K.Gomilica,o.i.100011822- Kaštela

Kandidati:

1.ILIJA DOLIĆ, Hrvat, Krešimirova bb, K.Gomilica,o.i.-100011822- Kaštela
2.TOMISLAV VIDIĆ, Hrvat, Vukovarska 1, K.Gomilica, o.i.-101544034- Kaštela
3.JOSIP BARUN, Hrvat, Kraljice Jelene 15, K. Gomilica, o.i-15155463- Kaštela
4.MIRKO IVANDA, Hrvat, E.Kvaternika 36, K.Gomilica, o.i-100143048- Kaštela
5.ALENKA VIDOVIĆ, Hrvatica, Ulica M.Marulića 12, K.Gomilica, o.i-102413963- Kaštela
6.IVAN LUKAČ, Hrvat, Fra.F.Careva 25, K. Gomilica, o.i-102215578- Kaštela
7.ANTE ZEKIĆ, Hrvat, Krešimirova 9, K.Gomilica, o.i-101214518 – Kaštela

 

4. NEZAVISNA MJESNA LISTA - LISTA ZA GOMILICU
Nositelj liste: Jasmin Novaković, Hrvat, B.Bušića 10A, K.Gomilica,
o.i.15749917- Kaštela

Kandidati:

1. JASMIN NOVAKOVIĆ, Hrvat, B.Bušića 10A, K.Gomilica, o.i. 15749917- Kaštela
2. ZORAN ROKOV, Hrvat, A.B.Šimića bb, K.Gomilica, o.i.101413473-Kaštela
3. DAVOR VRDOLJAK, Hrvat, Vinkovačka 16, K.Gomilica, o.i.100768924- Kaštela
4. ŽELJKO ĆURLIN, Hrvat, Hrvatskih knezova 38, K.Gomilica,o.i.100043718 - Kaštela
5. BRACO KAZINOTI, Hrvat, A.Šenoe 7, K.Gomilica, o.i.-101153052-Kaštela
6. ZORAN KOLOGRANIĆ, Hrvat, Šimićeva bb, K.Gomilica,o.i.13407360 – Kaštela
7. SEBASTIJAN KAZINOTI, Hrvat, A.Šenoe 7, K.Gomilica, o.i.100710279- Kaštela

 

5. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBERALNI DEMOKRATI-HNS

Nositelj liste : Keti Lučin, Hrvatica, Marka Marulića 3,K.Gomilica,
o.i. 15749979 - Kaštela

Kandidati:

1. KETI LUČIN, Hrvatica, M.Marulića 3, K.Gomilica, o.i.15749979 - Kaštela
2. ALENKA ROKOV, Hrvatica, E.Kvaternika 10,K.Gomilica, o.i.100485698 Kaštela
3. JOSIP PAVLOV, Hrvat,Cesta dr.F.Tuđmana 90,K.Gomilica, o.i.101320834- Kaštela
4. PETAR ALFIREVIĆ, Hrvat, Mosorska 8, K.Gomilica, o.i.-101057584- Kaštela
5. ANKA MIJIĆ, Hrvatica Put groblja bb, K.Gomilica, o.i 100822107 – Kaštela
6. DRAGO PARIĆ, Hrvat, Mosorska 8, K.Gomilica, o.i 101575884 – Kaštela
7. EDIT BUNDARA, Hrvat, Mosorska 10, K.Gomilica, o.i. 13111113- Kaštela
Copyright © 2022. Portal grada Kaštela. Sva prava zadržana.
Kastela.org koristi kolačiće radi poboljšanja korisničkog iskustva, saznaj više...

hrcsenfrdehuitnoplsksl